Klachten

Als cranio sacraal therapeut doe ik er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Mocht het desondanks voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent maak dit dan dan bespreekbaar met mij. Misschien is er sprake van een misverstand.
Ik hou van open en eerlijkheid en ik streef er naar om samen te kijken naar een passende oplossing.
Mocht dit niet het voor jou gewenste resultaat geven dan kan je de klachtenfunctionaris van de NCSV raadplegen. De klachtenfunctionaris zal jouw klacht aanhoren en kan je indien nodig adviseren. Mocht het noodzakelijk zijn dan kan de klachtenfunctionaris je ook in contact brengen met een door het Ministerie erkende onafhankelijke geschillencommissie.
Wil je in contact komen met de klachtenfunctionaris dan kan je een e-mail sturen naar klachten@ncsv.info

De klachtenfunctionaris van de NCSV hanteert het volgende stappenplan:
– Je tracht eerst zelf met de behandelend cranio sacraal therapeut de klacht te bespreken en samen tot een oplossing te komen.
– Kom je er samen niet uit dan kan je een beroep doen op de klachtenfunctionaris.- De klachtenfunctionaris neemt jouw klacht vervolgens in behandeling.
– Vindt de klachtenfunctionaris het noodzakelijk dan wordt de klacht overgedragen aan een door het Ministerie erkende onafhankelijke geschillencommissie of bij een ernstige klacht aan het tuchtrecht.
– Indien de bemiddeling door de klachtenfunctionaris voor jou niet voldoening gevend is wordt jouw klacht ook overgedragen aan de onafhankelijke geschillencommissie (SCAG).
Ik sta bij de SCAG ingeschreven en ben opgenomen in het register van deze geschillencommissie.
Op de website van het door het Ministerie erkende onafhankelijke geschillencommissie SCAG www.scag.nl staat volledig omschreven wat je kan doen als je een klacht hebt.